søndag 28. august 2011

Tekst på stoffSer at noen lurer på hvordan jeg overfører tekst til stoff.  Her er en liten forklaring som jeg håper kan være til hjelp.

På bildet ovenfor og de to bildene nedenfor  har jeg brukt stempel og farge beregnet på stoff og bare trykt det direkte på stoffet.
På disse posene har jeg brukt papir beregnet til å overføre bilder.  Jeg skriver da en tekst i et skriveprogram Word f.eks. og skriver det ut på fotopapiret. Men en ting er kjempeviktig - du må huske å speilvende teksten. Jeg går inn på egenskaper før jeg skal skrive ut og trykker på speilvende tekst.
 Etterpå stryker du teksten over til stoffet du skal ha det på  - viktig at du følger bruksanvisningen på det  papiret du kjøper.